Nexd media
Image default
Business / Business Services

Hulpmiddelen voor een langer termijn.

Tegenwoordig moeten (bijna) alle uitgaven / kosten verantwoord kunnen worden. Dit houdt in dat men altijd bij elke uitgave moet kunnen uitleggen waarom zij hiervoor gekozen hebben en welke alternatieve mogelijkheden er nog meer waren. Bedrijven houden dit netjes bij in een begroting. Maar wat is een begroting precies en waarom maken bedrijven hier gebruik van?

Een begroting is in principe een rapport waarin alle uitgaven staan en per uitgave worden de financiële effecten / gevolgen uitvoerig toegelicht. Iedere begroting bestaat minimaal uit een beginbalans, een resultatenrekening (en / of een winst- en verliesrekening) en een eindbalans.  Een begroting wordt over het algemeen opgesteld voor een boekjaar, maar men kan ook een begroting opstellen voor een (specifiek) project en / of meerdere jaren. Indien men een begroting opstelt voor meerdere jaren, dan noemt men dit een meerjarenbegroting. Ongeacht van het soort begroting dat men opstelt, worden er per periode van een boekjaar de (behaalde) resultaten vergeleken met de begroting. Indien de resultaten uitwijzen dat de begroting (misschien) niet behaald gaat worden, is het tijd dat er wordt ingegrepen. Aan het einde van een boekjaar wordt de begroting vergeleken met de jaarrekening en elke afwijking tussen beide rapporten wordt uitvoerig geanalyseerd.

Naast een begroting is het natuurlijk ook belangrijk dat een bedrijf een duidelijke planning heeft met zogenaamde milestones. Milestones zijn onderdelen en / of aspecten die eerst afgerond / behaald moeten, voordat het bedrijf verder kan naar het volgende onderdeel. Een planning wordt meestal gemaakt voor een periode die korter is dan een (boek)jaar. Planning voor een langer termijn zijn over het algemeen minder gedetailleerd en worden dan beschreven/ gezien als een strategie. Vandaag de dag zijn er steeds meer bedrijven/ ondernemingen die echter wel een (gedetailleerde) planning maken voor een langer termijn, dit soort planningen worden daarom ook wel een meerjarenplanning genoemd.

Voor meer informatie over een meerjarenbegroting en -planning kunt u terecht op de website van Laan35.

http://www.laan35.nl