Nexd media
Image default
Business / Business Services

In cassatie gaan: uw laatste juridische redmiddel

In cassatie gaan: uw laatste juridische redmiddel

‘In cassatie gaan’ betekent dat men beroep aantekent bij het hoogst rechtsprekend orgaan van het land tegen een uitspraak van een lagere rechter. In dit geval, de Hoge Raad, houdt dan enkel rekening met de wijze waarop de lagere rechter de wet heeft toegepast. Een cassatierechter treedt dus niet in beoordeling van de feiten zelf. In Nederland gaat men bij de Hoge Raad in cassatie tegen een beslissing van het gerechtshof en tegen een beslissing van de rechtbank in laatste feitelijke instantie gewezen. Het is dus belangrijk dat u niet in de feiten treedt van de rechtszaak, dan wordt de cassatie direct afgewezen en is de uitspraak definitief.

De procedure: in cassatie gaan

Wanneer u besluit dat te doen heeft u twee weken na de veroordeling om cassatie in te stellen. U mag dit in principe zelf doen maar het is beter en ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen in verband met de formaliteiten die er aan verbonden zitten. Wanneer cassatie is ingesteld stuurt het gerechtshof de stukken van de rechtszaak op naar de Hoge Raad. Hiervoor heeft gerechtshof vier maanden maar het duurt meestal langer. Na de aankomst van de stukken bij de strafgriffie ontvangt u de aanzegging. Na ontvangst van de aanzegging heeft u 60 dagen voor de indiening van de cassatieschriftuur. De indiening van de cassatieschriftuur dient door een in Nederland ingeschreven advocaat te gebeuren. Wederom is het ten zeerste aangeraden dit door een cassatieadvocaat te laten doen. In de cassatieschriftuur staan de cassatiemiddelen en dat zijn de argumenten die de eiser tot cassatie inbrengt. Nogmaals: dit mag niet in de beoordeling van de feiten zelf treden maar moet over de toepassing van het recht gaan. Voorafgaand aan het oordeel door de Hoge Raad wordt in het algemeen een advies gegeven door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dat advies is niet leidend.

 

Heeft u de diensten van een cassatieadvocaat gespecialiseerd in strafrecht nodig? Twijfel dan niet en pak uw laatste juridische redmiddel met beide handen aan.

http://www.cassatie-advocaat.nl/