Nexd media
Image default
Zakelijke dienstverlening

Werkcontact, outplacement en re-integratie op maat

Intermediaire organisaties zoals re-integratiebedrijven, het UWV, outplacementbureaus en gemeenten die zich richten op re-integratie van langdurig werklozen en wao-ers kunnen zich voor expertise op het gebied van loopbaanadvisering en -begeleiding wenden tot Werkcontact.

Het doel van Werkcontact is werkenden en werkzoekenden adviseren en ondersteunen inzake hun loopbaanbepaling en hen indien nodig ondersteunen bij het verbeteren c.q. verkrijgen van competenties en vaardigheden die deelname aan passende arbeid bevorderen. Daarnaast heeft Werkcontact als doel arbeidsorganisaties en organisaties die zich bezig houden met re-integratie tweede spoor en arbeidstoeleiding ondersteunen bij het bepalen en verbeteren van de competenties, vaardigheden en ontwikkelmogelijkheden van personeel en werkzoekenden.

Werkwijze

De adviseurs van Werkcontact hanteren een aanpak die gekarakteriseerd kan worden als onafhankelijk, open en direct, persoonlijk, efficiënt en praktijkgericht. Het uitgangspunt is “zo eenvoudig als het kan, zo intensief als nodig”. De belangrijkste instrumenten zijn psychologisch onderzoek met behulp van tests, assessments, coaching en training.

Resultaat

De aanleiding tot opdrachtverstrekking kan gelegen zijn in allerlei vraagstellingen rondom ondersteuning bij re-integratie, gericht op de volgende resultaten:

 

–      sterkte/zwakte analyse en benutting van het eigen potentieel. Werkcontact adviseert over de meest geschikte loopbaan inclusief mogelijkheden tot inzetbaarheid in taken/functies en eventueel gewenste of noodzakelijke training, om of bijscholing;

 

–      motivatie-interventie en activering. In een korte intensieve en uitdagende groepstraining worden inactieven bewogen tot concrete en realistische acties gericht op het vinden van werk;

 

–      ontwikkeling van vaardigheden met betrekking tot persoonlijk en interpersoonlijk effectief gedrag (communicatieve vaardigheden, faalangstreductie, sollicitatie/presentatie);

 

–      advies bij ziekte of dreigende uitval;

 

–      outplacement en begeleiding naar een nieuwe en meer duurzame werkkring;

 

–      begeleiding naar een nieuwe baan in het kader van re-integratie spoor 2.

 

Mogelijk raakt u door het lezen van de beschreven dienstverlening geïnteresseerd. Werkcontact kan u in een gesprek adviseren in welke vorm de dienstverlening het best antwoord geeft op uw vraag. Naast deze standaardproducten levert Werkcontact vanzelfsprekend eveneens graag maatwerk.

https://www.outplacementverzekering.nl