Nexd media
Image default
Zorg

Salland biedt diverse uitstekende zorgverzekeringen

Salland biedt een uitstekende basisverzekering ziektekosten en dito aanvullende en tandarts-pakketten. Heeft u interesse in een collectieve zorgverzekering? Wilt u meer weten over zorgverzekering en zwanger zijn? Salland is de zorgverzekeraar die u zoekt!

Verzekeringsplicht

Iedereen die in ons land woont en / of werkt is verplicht een basisverzekering af te sluiten. We noemen dit de verzekeringsplicht. De ziektekostenverzekering zorgt ervoor dat alle Nederlanders verzekerd zijn van vergoeding van noodzakelijke medische zorg. De zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen die een verzekering wil afsluiten, daarin tegemoet te komen. Dit wordt de acceptatieplicht genoemd.

Kosten voor zorg door de jaren heen

De huidige zorgverzekeringswet – Zvw – geldt sinds 1 januari 2006. Vroeger waren er het ziekenfonds en de particuliere verzekeringen. Het allereerste ziekenfonds stamt uit 1741. Deelnemers aan de  Timmermansbus, een Nijmeegse gildebus, deden met enige regelmaat een bedrag in de bus. Als iemand ziek werd, konden de dokterskosten met geld uit de bus betaald worden.

Van ziekenfonds en particulier naar zorgverzekering

Vanaf begin vorige eeuw begonnen werkgevers hun eigen ziekenfondsen op te richten. Het was de Duitse bezetter die een algemeen geldend en verplicht ziekenfonds invoerde. Vanaf 1941 moesten alle werkenden die onder een vastgestelde loongrens vielen verplicht lid worden. In de jaren na de bevrijding werden de zorgpakketten steeds verder uitgebreid. Er vonden veel fusies; van de 200 fondsen bleven er slechts tientallen over. Op 1 januari 1966 wordt de Ziekenfondswet ingevoerd. In 1968 gevolgd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De Zorgverzekeringswet van 2006 maakte een einde aan het onderscheid tussen particulier verzekerden en ziekenfondsverzekerden. Voortaan werd gesproken van zorgverzekeraars in plaats van ziekenfondsen en particuliere ziektekostenverzekeraars.

Twee volksverzekeringen

Sinds 2015 is het zorgverzekeringsstelsel in ons land onderverdeeld in twee volksverzekeringen en twee decentrale regelingen. De Wlz (Wet langdurige zorg) en de Zvw (Zorgverzekeringswet) zijn de twee volksverzekeringen. De Wmo 2015 (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015) en de Jeugdwet zijn twee onderdelen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten vallen. 

Zorgtoeslag

Mensen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Wet op de zorgtoeslag. Of iemand daadwerkelijk recht heeft op deze tegemoetkoming van de overheid hangt af van:

–      de huishoudsamenstelling;

–      de hoogte van het (gezamenlijke) toetsingsinkomen.

https://www.salland.nl/