Nexd media
Image default
Bedrijven

Wat is een CE-markering?

Een CE-markering is een belangrijk symbool dat aangeeft dat een product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het bevordert niet alleen de handel, maar verhoogt ook de veiligheid van producten die op de markt worden gebracht. Deze markering is verplicht voor veel verschillende soorten producten in de Europese Unie (EU) en geeft aan dat deze producten voldoen aan specifieke wettelijke veiligheidseisen. Met een CE-keuring weet u dus dat het product aan alle relevante normen en voorschriften voldoet, waardoor u met vertrouwen gebruik kunt maken van het betreffende product.

Belang van een CE-markering

Een CE-markering heeft een grote betekenis en belang voor zowel producenten als consumenten. Het is een duidelijk symbool dat aangeeft dat een product voldoet aan de geldende veiligheidseisen binnen de EU. Deze markering bevordert de handel en zorgt ervoor dat u als consument met vertrouwen gebruik kunt maken van het product. Met een CE-markering weet u namelijk dat het product veilig is en voldoet aan de vereiste normen en voorschriften. Het helpt bij het waarborgen van uw veiligheid en geeft u gemoedsrust bij het kiezen en gebruiken van verschillende producten op de Europese markt.

Proces van het verkrijgen van een CE-markering

Het verkrijgen van een CE-markering vereist een zorgvuldig proces dat fabrikanten moeten doorlopen. Er zijn in totaal 6 stappen die gevolgd moeten worden om de markering toe te passen op hun producten. Allereerst moet de fabrikant bepalen welke richtlijnen van toepassing zijn op het specifieke product. Vervolgens moeten zij technische documentatie opstellen en beschikbaar houden voor markttoezichthouders. Daarnaast kan het nodig zijn om een conformiteitsbeoordeling uit te voeren, waarbij wordt vastgesteld of het product voldoet aan alle relevante eisen. Ten slotte is er nog een verplichting om de CE-markering op het product zelf aan te brengen. Het proces kan complex zijn, maar de Europese Commissie biedt ondersteuning via een verkort stappenplan en gedetailleerde instructies per productgroep op hun website.

Voldoen aan EU-richtlijnen

Om een CE-markering te verkrijgen, moeten fabrikanten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de relevante EU-richtlijnen en geharmoniseerde normen. Deze richtlijnen beschrijven de essentiële eisen waar het product aan moet voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Fabrikanten hebben de verantwoordelijkheid om te controleren welke specifieke richtlijnen en normen van toepassing zijn op hun producten en om ervoor te zorgen dat deze aan alle wettelijke vereisten voldoen. Dit proces wordt ook wel aangeduid als het HMPA-proces: harmonisatie, markttoezicht, conformiteit en affixing (het aanbrengen van de CE-markering). Door dit proces te volgen, kunnen fabrikanten ervoor zorgen dat hun producten veilig en in overeenstemming met de geldende regelgeving op de markt worden gebracht.

Rol van geaccrediteerde instanties

Geaccrediteerde instanties, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Nederlandse Arbeidsinspectie, spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de veiligheid van producten met een CE-markering. Zij voeren controles uit op de naleving van de geldende regels en normen. Voor producten met verhoogd veiligheidsrisico kan een notified body betrokken worden bij de conformiteitsbeoordeling. Deze instanties dragen bij aan het vertrouwen in de CE-markering door ervoor te zorgen dat producten die op de markt worden gebracht daadwerkelijk voldoen aan alle vereisten voor veiligheid, gezondheid en milieu.

 

https://www.hmpa.nl/