Wanneer moet je een advocaat opzoeken

      Reacties uitgeschakeld voor Wanneer moet je een advocaat opzoeken

In het algemeen mag alleen een advocaat daadwerkelijk juridisch advies geven, terwijl elke niet-jurist juridische informatie mag reciteren. Bovendien is het over het algemeen illegaal voor een niet-advocaat of niet-notaris om juridisch advies te geven of iemand anders dan zichzelf te vertegenwoordigen in een rechtbank.

In tegenstelling tot juridische informatie, verwijst juridisch advies naar de schriftelijke of mondelinge raad over een juridische aangelegenheid die van invloed is op de rechten en verantwoordelijkheden van de persoon die het advies ontvangt. Bovendien vereist feitelijk juridisch advies een zorgvuldige analyse van de wet zoals die van toepassing is op de specifieke situatie van een persoon – in tegenstelling tot informatie op basis van algemene feiten.

Het kan gevolgen hebben

Vanuit juridisch oogpunt komt het geven van juridisch advies neer op het uitoefenen van de rechtspraktijk, en alleen een erkende advocaat met wie je een advocaat-cliënt relatie hebt aangegaan mag daadwerkelijk juridisch advies geven. Wegens de verplichtingen die voortvloeien uit het geven van dergelijk juridisch advies, is de adviesgever ook gebonden aan bepaalde rechten en verantwoordelijkheden als gevolg van het verstrekte advies.

Mensen die juridisch advies geven zonder juridisch adviseur te zijn, zonder de vaardigheid, het oordeel, of de bevoegdheid om dit te doen oefenen in wezen de onbevoegde praktijk van het recht uit en kunnen daarvoor door de rechter gestraft worden.

Wat juridisch advies is

Advies van vrienden of familie is geen juridisch advies. Echt juridisch advies is het gevolg van een overeenkomst tussen een advocaat en zijn of haar cliënt op basis van een bepaalde juridische kwestie die de cliënt ervaart.

In een notendop, juridisch advies heeft de volgende kenmerken:

  • Het vereist juridische kennis, vaardigheid, opleiding en oordeel;
  • Juridisch advies past specifieke wetgeving toe op een bepaalde reeks van omstandigheden;
  • Het heeft invloed op iemands wettelijke rechten of verantwoordelijkheden en creëert rechten en verantwoordelijkheden bij de adviesgever.

In tegenstelling tot juridische informatie wordt in juridisch advies een specifieke gedragslijn voorgesteld die de cliënt moet volgen.

Wat juridisch advies niet is

Terwijl juridisch advies specifiek, direct is, en een aantal acties voorstelt, is juridische informatie feitelijk, generiek, en heeft geen betrekking op een bepaalde oorzaak of actie. Om verwarring te voorkomen die vaak ontstaat door juridische informatie, zullen websites en personen heel goed uitleggen dat alle informatie op hun site niet moet worden opgevat als juridisch advies, en dat het ook geen advocaat-cliënt relatie vormt. Accountants Maastricht adviseert duidelijk dat je op zoek moet gaan naar een juridisch adviseur wanneer er een conflict ontstaat. Accountants Maastricht kunnen je wel helpen met het in contact brengen met een goede advocaat.