Nexd media
Image default
Zakelijk

Waarvoor moet je een NEN 1010 training volgen?

Om de veiligheid voor monteurs en eindgebruikers te waarborgen moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt over de installatie van elektrische installaties. Aangezien het werken met elektriciteit gevaar kan opleveren kunnen duidelijke afspraken over veiligheid zelfs van levensbelang zijn. Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) zorgt al meer dan 100 dat de betrokken partijen tot afspraken komen over bijvoorbeeld veiligheid bij elektrische installaties en ziet erop toe dat de afspraken worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Een van deze normen is de NEN 1010, een reeks veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties. Deze reeks met veiligheidsbepalingen zijn een vertaling van de bestaande Europese normen en richtlijnen aangaande laagspanningsinstallaties met de toevoeging van specifiek Nederlandse richtlijnen. De laagspanningsinstallaties die vallen onder de NEN 1010 zijn onder andere installaties op het gebied van de verlichting, beveiliging en ICT.

Wat zijn NEN 1010 trainingen?

Om ervoor te zorgen dat je werknemers veilig kunnen werken en de risico’s voor de eindgebruikers van het gebouw te elimineren moeten laagspanningsinstallaties aan de NEN 1010 norm voldoen. Om de toepassing van deze normen in de praktijk te ondersteunen biedt de stichting verschillende trainingen en cursussen voor NEN 1010 aan mensen die met laagspanningsinstallaties en laagspanningsdeelinstallaties werken in de elektrotechnische installatiebranche. Het aanbod aan trainingen en cursussen van de stichting op het gebied van NEN 1010 variëren van basiscursussen tot opleidingen voor het installeren of ontwerpen van systemen. Zoek je bijvoorbeeld een cursus om bekend te raken met de NEN 1010 dan kun je bijvoorbeeld de NEN 1010: basis cursus volgen. Na afloop van de cursus weet je welke maatregelen en eisen van toepassing zijn bij de NEN 1010 norm en beschik je over voldoende kennis om veilig een laagspanningsinstallatie aan te leggen. Het is ook mogelijk om de basiscursus NEN 1010 online te volgen in de vorm van een online training.

Wat is het belang van een goede NEN 1010 training?

In de NEN 1010 staat beschreven wat aan welke richtlijnen het ontwerp en de realisatie van elektrische laagspanningsinstallaties moeten voldoen. De NEN 1010 norm is complexe materie en in de praktijk blijkt dat het lastig kan zijn om alle aspecten te leren kennen die nodig zijn om je werk goed volgens de richtlijnen te kunnen uitvoeren. En dat is wel zo belangrijk want als uitvoerder blijf je nog jaren verantwoordelijk en aansprakelijk voor de installatie die je hebt gebouwd. Bovendien stelt de Arbowetgeving dat elektriciteit altijd een potentieel gevaar oplevert en moet je een veilige werkplek kunnen garanderen. Met een goede NEN 1010 training kun je de risico’s beperken voor je medewerkers en de eindgebruiker en ervoor zorgen dat de installatie aan alle veiligheidseisen voldoet.