Nexd media
Image default
Business / Business Services

Staal en bouwkundige Keuring Utrecht

Staal en bouwkundige keuring utrecht: Door bouwkundige keuring Utrecht

 

Woningen gebouwd met een staalframe bestaan uit vlakken (schijven) waarvan zowel de overspanningen als de openingen (bijvoorbeeld voor deuren en trapgaten) om constructieve redenen aan maximale maten zijn gebonden.

Staalframebouw is een moderne variant op houtskeletbouw: een systeem dat al eeuwen wordt toegepast. In opzet wijkt staalframebouw dan ook nauwelijks af van houtskeletbouw Staalframebouw combineert de voordelen van hout met de voordelen van staal: minder gevoelig voor vocht, lichter, (buig)stijver en maatvaster. Ook zijn met staal grotere overspanningen en uitkragingen mogelijk dan met hout volgens bouwkundige keuring Utrecht.

 

In de praktijk van Staal en Bouwkundige keuring Utrecht

De (grove) indeling van de vier constructieve toepassingen – balk/kolom, portaal/dakspant, skelet en frame – is gebaseerd op benamingen van constructies die gangbaar zijn in de dagelijkse praktijk van architecten en aannemers. Constructeurs gebruiken  altijd de benamingen uit NEN 6770 (TGB 1990), ook in overleg met bijvoorbeeld bouw- en woningtoezicht. Volgt art. 10.1.31 van NEN 6770 zijn portalen en skeletten beide raamwerken; een begrip dat architecten en aannemers nauwelijks kennen. Ook gebruikt de norm het begrip ‘ligger’ in plaats van ‘balk’.

 

Balk en kolom Staal en Bouwkundige keuring Utrecht

De meest eenvoudige en meest toegepaste vorm van een liggen (de TGB-benaming voor een balk) in de woningbouw is het enkelvoudige staalprofiel. Het wordt gebruikt als latei in buitengevels en in dragende binnenmuren boven openingen in gemetselde muurvlakken of als raveelbalk bij trapgaten en vides. Enkelvoudige stalen kolommen komen in de woningbouw minder vaak voor.

 

Latei Staal en Bouwkundige keuring Utrecht

Een latei vervult geen stabiliteitsfunctie. Bij verbouwingen en renovaties worden bijna altijd HE-profielen als stalen latei gebruikt. Dit geldt in elk geval voor openingen in steensmetselwerk. Soms  zijn twee, al dan niet gekoppelde hoekprofielen onder het binnen- en het buitenblad een goed alternatief. Voor nieuwbouw geldt hetzelfde.