Nexd media
Image default
Bedrijven

Hoe ziet het theorie examen van het CBR eruit?

Zenuwachtig voor je theorie examen? Dit is heel begrijpelijk! Na al het leer- en oefenwerk dat je hebt gedaan, zal alles worden getoetst in een toets van rond de 30 minuten. Daarom is het verstandig om alvast te weten hoe het theorie examen in elkaar steekt, zodat je tijdens de toets niet verrast wordt door een tekort aan tijd.

Gevarenherkenning

Het eerste onderdeel van het examen is de gevarenherkenning. Dit deel heeft 25 vragen, waarvan je er minstens 13 goed moet hebben. Nu lijkt het waarschijnlijk alsof dat dit allemaal wel meevalt, maar laat je niet foppen. De tijd die je krijgt per vraag is namelijk maar 8 seconden! Dit is anders dan een oefen theorie examen, waar je net zo lang de tijd hebt totdat je het goede antwoord hebt.

In het onderdeel krijg je verschillende verkeerssituaties te zien, waar jou wordt gevraagd of je gas moet geven, moet remmen of niks moet doen. De afweging kun je maken op basis van het plaatje met de situatie, waar ook de snelheid wordt getoond.

Kennis en inzicht

Hoewel dit eerst bestond uit één deel, is het nu opgesplitst in twee aparte delen. Het kennis deel zijn 12 vragen die gaan over verschillende onderwerpen. Zo kun je een vraag krijgen over de betekenis van een verkeersbord of over de minimumsnelheid op een bepaalde weg. Het inzicht deel bevat 28 vragen, waarbij je maar 3 fouten mag maken. Je wordt hier gevraagd om bijvoorbeeld een volgorde van voorrang uit te beelden. Omdat er heel veel vragen zijn voor beide onderdelen, is het verstandig om niet één oefen theorie examen te maken, maar meerdere.

https://theorie-oefenexamen.nl/