Nexd media
Image default
Aanbiedingen

Hoe om te gaan met aanmaningen als jonge ondernemer?

Hoe om te gaan met aanmaningen als jonge ondernemer?

Als ondernemer krijg je er vroeg of laat mee te maken: aanmaningen. Dit is het verzoek van een schuldeiser om een openstaande factuur alsnog te betalen. Het is belangrijk dat je als ondernemer goed op de hoogte bent van wat aanmaningen zijn, waarom je ze ontvangt, de problemen die ze met zich mee kunnen brengen en hoe je ze oplost. In deze blog geven we je handvatten en tips om op een succesvolle manier met aanmaningen om te gaan.

 

Wat zijn aanmaningen?

Aanmaningen zijn verzoeken van schuldeisers om alsnog openstaande facturen te betalen. Een schuldeiser stuurt een aanmaning vaak als er meerdere betalingsherinneringen zijn verstuurd en er nog steeds niet is betaald. Het is belangrijk om een aanmaning serieus te nemen en actie te ondernemen om verdere problemen te voorkomen.

 

Waarom ontvang je aanmaningen?

Als je als ondernemer zelf te laat bent met betalen, kan dat leiden tot een aanmaning. Ook kan het voorkomen dat klanten te laat betalen, waardoor je als ondernemer vroeg of laat zelf met aanmaningen te maken krijgt. Het is daarom raadzaam om heldere betalingsvoorwaarden te hanteren en tijdig reminders te versturen.

 

Welke problemen kan een aanmaning veroorzaken?

Als je als ondernemer meerdere aanmaningen ontvangt, kan dat leiden tot een slechte reputatie bij schuldeisers. Dit kan weer leiden tot hogere betalingsachterstanden, boetes en het intrekken van kredietfaciliteiten. Het is daarom belangrijk om adequate maatregelen te treffen en contact op te nemen met de schuldeiser om tot een oplossing te komen.

 

Hoe los je een aanmaning op?

Zorg ervoor dat je de aanmaning binnen de gestelde termijn betaalt of neem contact op met de schuldeiser om een betalingsregeling te treffen. Vaak is het mogelijk om betaalafspraken te maken om het openstaande bedrag in delen te betalen. Blijf echter niet te lang stil, wanneer je te laat reageert kan dat meer problemen veroorzaken.

 

Wat zijn de regels en wetten?

De wettelijke regels en wetten die gelden voor aanmaningen, zijn vastgelegd in de Wet Incassokosten. Hierin staat beschreven welke kosten schuldeisers mogen berekenen en hoeveel betalingstermijnen er maximaal gesteld mogen worden. Het is aan te raden om, als je als ondernemer met aanmaningen te maken krijgt, hier goed kennis van te nemen.

Aanmaningen zijn nooit leuk, maar als ondernemer krijg je er vaak wel mee te maken. Het is daarom erg belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende oorzaken en hoe je hiermee om moet gaan. Door tijdig actie te ondernemen en contact op te nemen met de schuldeiser, kun je problemen voorkomen en werken aan een succesvolle onderneming.

 

https://betaaltermijn.nl/