Nexd media
Image default
Financieel

Door het bos de bomen zien.

Pensioen is complex. Er is op collectief en individueel niveau van alles mogelijk. Als onafhankelijk pensioenadviseur wordt ik vaak op beide niveau’s betrokken. Op collectief niveau om tot de beste inhoud van de regeling te komen. Vervolgens welke pensioenuitvoerder deze inhoud het beste kan uitvoeren. Een pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. Het gaat erom dat de regeling aansluit op uw wensen. Als u deze keuzevrijheid heeft. Het kan ook zijn dat er al voor u is gekozen. 

Sociale partners kunnen keuzes beperken

Sociale partners kunnen ervoor kiezen een deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds te verplichten. Soms zijn een paar werknemers die werkzaamheden verrichten die onder zo’n bedrijfstak vallen genoeg om alle werknemers aan deze pensioenregeling te binden. Dan kan ik u misschien niet meer helpen een eigen pensioenregeling in te richten, wel kan ik u helpen met een werkingssfeeronderzoek om zo te bepalen of de verplichtstelling daadwerkelijk van toepassing is. 

Veertig verplicht gestelde pensioenfondsen 

Er zijn pakweg 40 verplicht gestelde pensioenfondsen in Nederland. Het verplichtstellingsbesluit is vaak niet makkelijk leesbaar en voor meerdere interpretaties vatbaar. Dus is het belangrijk een deskundige daarnaar te laten kijken. Als er geen verplichtstelling van toepassing is en u vrij bent een eigen pensioenregeling in te richten kan er na invulling van de inhoud een pensioenuitvoerder naar vrije keuze worden uitgezocht. Het maakt dan niet uit welke pensioenuitvoerder de voorkeur krijgt. 

Soms blijkt dat een werkgever die niet onder een verplichtstelling valt toch het beste uit is bij een bedrijfstakpensioenfonds. Prima, dan kan de werkgever zich daar vrijwillig aansluiten. In het artikel ‘Vrijwillige deelname bedrijfstakpensioenfonds’ worden de voor- en nadelen van een vrijwillige deelname besproken.

De bomen weer zien

Een werkgever adviseren over een nieuwe pensioenregeling, wijziging of verlenging, aanpassing aan het nieuwe pensioenstelsel zijn maar een paar van de pensioenvraagstukken waar ik dagelijks mee te maken krijg. Er zijn er nog veel meer zoals of vervroegd met pensioen gaan financieel haalbaar is, de pensioengevolgen van een ontslag, hoe een ZZP’er op een eenvoudige manier het bedrag kan bepalen dat hij of zij moet investeren om zijn gewenste pensioendoel te behalen enzovoort. Daarom adviseer ik u graag zodat u tussen de bomen het bos weer ziet. Alle diensten zijn terug te vinden op de homepage van de pensioenlogica.