Nexd media
Image default
Business / Business Services

De geldende monetaire antithese

Geld, het meest gebruikte ruilmiddel, voor sommige het meest begeerde papiertje. In hoeverre het nog papier is, tegenwoordig is het een bedrag wat ergens in de lucht zweeft. Het is toch gek dat we al ons vertrouwen stoppen in iets waar de helft niet eens volledig van begrijpt wat het is, en een nog groter deel niet snapt hoe het werkt. Ons economisch systeem is behoorlijk complex, het omvat de kennis van een heleboel bollebozen, we leren van onze eigen fouten en bouwen door aan een solide systeem. Wil je leren beleggen, dan dien je eerst ons monetaire systeem te begrijpen.

Bijna alle monetaire systemen op deze wereld zijn gebasseerd op een fiduciar geldsysteem. Dit wil zeggen dat het fysieke geld zelf niet de waarde kent die het heeft (productiekosten van een 50 euro biljet zijn hooguit een paar cent), maar puur omdat de overheid aangeeft dat het een wettig betaalmiddel is. Je kan het geld dan weer opdelen in chartaal en giraal geld. Chartaal geld zijn fysieke biljetten en muntstukken terwijl giraal geld niet tastbaar is en gaat over tegoeden op spaar en betaal rekeningen. De hoeveelheid geld word meestal weer beheerd door een centrale bank of een andere overheidsinstelling. Je zou kunnen zeggen dan maak je toch als overheid gewoon simpelweg zo veel mogelijk geld aan, dan is je hele land rijk. Maar zo makkelijk ligt het niet want dan gaan consumenten meer besteden of kopen dan er geproduceerd kan worden. Dit verschijnsel heet inflatie, dit kan ook in de tegenovergestelde richting gebeuren dat verschijnsel heet deflatie. Bij deflatie is er dus een tekort aan geld waardoor consumenten te weinig kopen en de werkloosheid zal toenemen, daardoor verslechterd de algehele economie weer waardoor je in een neerwaartse spiraal terecht komt. Dit is een constante schommeling die de centrale bank probeert te beïnvloeden. Dit gebeurt door de rentes op hun leningen omhoog (bij te veel inflatie) of omlaag (bij teveel deflatie) te doen. Op dit moment klimmen we net uit een economisch dal (laagconjuctuur) en zullen we de komende jaren waarschijnlijk weer aardig wat economische voorspoed kennen tot het moment we weer te veel geld hebben zodat onze economie weer een beetje moet afkoelen. In tijden van economische tegenspoed is het raadzaam om te beleggen in goud. Omdat goud een redelijk vaste waarde kent, waar andere goederen nog wel eens heftig willen fluctueren.    

http://leerbeleggen.com/