Nexd media
Image default
Gezondheid

Alles over hoogsensitiviteit wat jij nog niet wist!

Hoogsensitiviteit is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt in de samenleving. Het gaat hierbij om mensen die extreem gevoelig zijn voor prikkels van buitenaf en zich daardoor snel overweldigd voelen. Marjolein Berendsen is één van de voorvechters van meer bekendheid en begrip voor hoogsensitieve personen. In deze blogpost bespreken we wat hoogsensitiviteit precies inhoudt en waarom het belangrijk is om hier meer aandacht aan te besteden. Vervolgens gaan we in op de bijdrage van Marjolein Berendsen aan dit onderwerp.

Wat is hoogsensitiviteit?

Hoogsensitief je grootste kracht en is een aangeboren eigenschap die ongeveer 20% van de bevolking heeft. Mensen die hoogsensitief zijn, zijn gevoeliger voor prikkels van buitenaf. Dit kan gaan om geluiden, geuren, beelden, maar ook om emoties en sfeer. Hoogsensitieve personen nemen deze prikkels intenser waar en verwerken deze informatie ook op een dieper niveau. Hierdoor kunnen ze zich snel overweldigd voelen en hebben ze meer tijd nodig om deze prikkels te verwerken. Dit kan leiden tot overprikkeling en stress.

Waarom is meer aandacht voor hoogsensitiviteit belangrijk?

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die vaak onbegrepen blijft. Mensen die hoogsensitief zijn, kunnen hierdoor het gevoel hebben dat ze anders zijn en niet goed begrepen worden door hun omgeving. Door meer aandacht te besteden aan hoogsensitiviteit en het bespreekbaar te maken, kan er meer begrip en acceptatie ontstaan. Dit kan er vervolgens voor zorgen dat hoogsensitieve personen beter kunnen omgaan met hun gevoeligheid en zich meer geaccepteerd voelen. Ook kan het bijdragen aan een betere werkomgeving en betere zorg voor deze groep mensen.

De bijdrage van Marjolein Berendsen

Marjolein Berendsen is één van de voorvechters van meer bekendheid en begrip voor hoogsensitieve personen. Ze heeft verschillende boeken geschreven over hoogsensitiviteit en geeft lezingen en workshops over dit onderwerp. Daarnaast heeft ze de Hoogsensitief Ondernemen Academie opgericht, waarin ze hoogsensitieve ondernemers begeleidt bij het opzetten en runnen van hun eigen bedrijf. Berendsen pleit voor meer begrip en acceptatie voor hoogsensitieve personen in de maatschappij en zet zich in voor betere zorg en begeleiding voor deze groep.

Conclusie

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die ongeveer 20% van de bevolking heeft. Het is belangrijk om hier meer aandacht aan te besteden, zodat hoogsensitieve personen zich meer begrepen en geaccepteerd voelen. Marjolein Berendsen is één van de voorbeelden van mensen die zich inzetten voor meer bekendheid en begrip voor hoogsensitiviteit in de maatschappij. Deze inzet kan bijdragen aan een betere omgeving voor hoogsensitieve personen en aan meer begrip en acceptatie voor deze eigenschap.